Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan:

  • De verkoper: Juwelier Walter Mulders
  • De koper: de natuurlijke persoon die handelt met de verkoper

2. VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling/overeenkomst tussen de verkoper (Juwelier Walter Mulders) en de klant, alsook de uitvoering van de overeenkomst.

De verkoper (Juwelier Walter Mulders) behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te allen tijde en zonder uitdrukkelijke kennisgeving aan te passen.

3. OVEREENKOMST

De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de bestelling heeft betaald en de verkoper (Juwelier Walter Mulders) de klant het order per e-mail heeft bevestigd. Zolang de ontvangst van het order niet door de verkoper (Juwelier Walter Mulders) is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

4. PRODUCTPRIJS

De prijzen van de aangeboden producten zijn steeds in Euro en inclusief BTW.

5. BETALINGEN

Alle bestellingen worden geleverd na overschrijving.

6. LEVERING

  1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
  2. In het kader van de regels van de koop op afstand zal Juwelier Walter Mulders bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

7. TERUGZENDING

Uiterlijk 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst dient het product -onbeschadigd en in goede staat- aan Juwelier Walter Mulders te worden teruggezonden. De koopprijs wordt door Juwelier Walter Mulders aan de koper terugbetaald binnen 14 dagen na bekendmaking van de koper dat hij het herroepingsrecht wil uitoefenen.

8. BETWISTING

In geval van betwisting is de rechtbank van Leuven hiervoor bevoegd.

9. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De Verkoper (Juwelier Walter Mulders) is niet aansprakelijk voor verlies, vertraging of schade bij transport van artikels. De klant wordt geacht de artikels naar tevredenheid te hebben aanvaard wanneer door hem geen mededeling, schriftelijk of per mail, binnen 14 kalenderdagen na levering aan de Verkoper (Juwelier Walter Mulders) is gezonden en binnen 14 dagen voor klanten die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf.

10. KLACHTEN

Elke klacht kan slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde product, of indien dit onmogelijk is, tot terugbetaling van maximaal de aankoopsom van dit product.

11. INTELLECTUELE EIGENDOM

De inhoud van de website "www.waltermulders.be", zijnde foto's, teksten, merken e.a. mag in geen geval weergegeven, gefotokopieerd of gereproduceerd worden.

12. BEDRIJF

Juwelier Walter Mulders

Westelsebaan 136, 3271 Averbode

BTW nummer: 0450.008.536

IBAN: BE13 4554 1263 7139